Soluții moderne pentru un cash-flow pozitiv

Ce este cash-flow-ul? Este o noțiune la care putem reflecta cu toții, chiar dacă deținem sau nu o companie sau doar dorim să îl utilizăm ca indice economic în calitate de potențiali investitori sau acționari. Cash-flow-ul sau fluxul de numerar reprezintă mișcarea banilor din cadrul și din afară companiei, mai exact, ciclul de intrări și ieșiri de numerar care determină solvabilitatea unei afaceri.

Modalitățile de îmbunătățire a cash-flow-ului pot fi identificate prin analiză componentelor care îl influențează, precum inventarul, conturile de plătit, condițiile de creditare și mai ales creanțele, sau simplă diferență dintre venituri și cheltuieli calculată la sfârșitul fiecărei luni. În funcție de valorile înregistrate puteți afla dacă înregistrați un cash-flow pozitiv (intrările de lichididăți sunt mai mari ca ieșirile) sau un cash flow negativ (achizițiile totale neplătite sunt mai mari decât vânzările totale datorate).

Cu toate că a devenit un gest curajos să facem previziuni economice, putem să încercăm să contribuim la îmbunătățirea fluxului de numerar, aplicând câteva soluții care pot genera profitabilitate:

 • Modificați, înlocuiți sau dezvoltați planurile de producție. Analizați cerințele pieței și adaptați-vă noilor necesități și comportamente sau chiar asociați-vă cu alte întreprinderi care vă vor permite să vă mențineți profitabilitatea. De exemplu, dacă profilul companiei constă în producerea de articole vestimentare sau cosmetice, antreprenorii se pot reorienta în execuția articolelor vestimentare pentru casă, sportive, articole pentru design interior, măști pentru protecție sau chiar produse de dezinfecție;
   
 • Îmbunătățirea campaniei de marketing – în prezent, o mare parte din publicitate se desfășoară online, astfel că indiferent de profilul companiei pe care o conduceți, acesta este un prilej să prezentați și să garantați flexibilitate în relația cu clienții și investitorii. Tot în acest plan puteți include diversificarea produselor și serviciilor și să înserați un adaos asupra prețurilor, care vine la pachet cu cantități mai mari de pachete de servicii și mai calitative. Îmbunătățirea profitabilității companiei este esențială pentru a asigura existența acesteia;
   
 • Optimizați inventarul – este important ca activitatea de inventariere să fie cât mai obiectivă și realistă. Pentru inventar puteți opta inclusiv pentru aplicații de software care să faciliteze această operațiune. În orice caz, lista trebuie să conțină bunurile care nu generează venituri și care pot afecta fluxul numerar. Inclusiv păstrarea lor atrage cheltuieli de aceea este necesar să fie incluse într-o campanie de reduceri cu vânzare rapidă;
   
 • Recuperați creanțele neîncasate - relevanță valorică a fluxurilor de numerar este redată și prin prin corelarea acestora cu creanțele, de aceea este importantă recuperarea debitelor cât mai rapid. Utilizați mjiloace de contactare diversificată (apeluri, telefonice, SMS-uri, notificări) dar și modalități de plată rapidă ( plata online, expedierea notificărilor cu coduri de bare sau chiar direct debit). În cele din urmă, pentru a asigura buna funcționalitate și durabilitatea companiei, dar și garantarea salariilor anagajaților, nu ezitați să contactați companii specializate în recuperarea creanțelor, mai ales că fluxul de numerar este un bun predictor pentru fluxul de numerar viitor;
   
 • Reduceți cheltuielile prin stimularea plății anticipate și reorganizarea personalului– soliciți plata mai repede din partea clienților cu condiția că vor beneficia de reduceri sau avantaje până la finalizarea proiectului. De asemenea, în strategie puteți include și emiterea facturilor și a termenilor de achitare, precum suma, valoarea serviciilor facturate și foarte important, data scadentă. În programul de facturare timpurie, includeți și consecințele neachitării facturilor în termenul prevăzut.  Resursa umană este cea mai importantă pentru orice companie însă dacă nu funcționează în formula stabilită, aceasta trebuie reorganizată prin adaptare și instruire la noile provocări socio-economice. Fiecare decizie trebuie luată cu responsabilitate astfel încât să nu afecteze bunăstarea angajaților, ci să fie o relație de tip win-win. De exemplu, propuneți reducerea orelor de muncă, dar cu garanția că în timpul liber pot beneficia de cursuri de perfecționare și reorientare profesională, dar și că vor reveni la programul normal de lucru. Implicarea angajaților generează mai puține cheltuieli decât angajarea unor noi oameni.
   

Indiferent de calitatea în care acționăm trebuie să fim deschiși noilor noțiuni deoarece inspirația poate surveni din surse de la care ne așteptăm mai puțin. Așadar este important să fim flexibili și totuși cantonați în realitate întemeiand calcule și previziuni cât mai apropiate de cele mai posibile viitoruri.

În final, pentru a genera un cash flow pozitiv trebuie să ne asigurăm că prin acțiunile noastre creăm o cultură pozitivă a muncii.

Echipa Intrum România SA vă urează o săptămână productivă și profitabilă!