Tratarea corectă a consumatorilor

Am definit 10 principii pentru practici etice și sustenabile de colectare a creanțelor, care pot sta la baza unui viitor standard al industriei, astfel încât toți consumatorii să fie tratați corect și etic, indiferent dacă există sau nu o legislație pentru protecția consumatorilor.

Scopul Intrum este de a deschide calea spre o economie puternică. Facem acest lucru ajutându-i pe clienții noștri să primească plata pentru bunurile și serviciile lor, astfel încât să poată prospera la rândul lor și să se dezvolte.

Clienții noștri sunt aproximativ 80.000 de companii mici, mijlocii și mari, dar și instituții financiare, de pe 24 de piețe europene. Îi sprijinim pe consumatorii lor, persoane fizice și juridice deopotrivă, să își achite datoriile și să își recapete controlul asupra situației lor financiare. Acest lucru, la rândul său, aduce beneficii societății în ansamblu.

În calitate de cea mai mare companie de servicii de management al creanțelor din Europa, avem o mare responsabilitate în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor noastre într-un mod etic și durabil. Zilnic, suntem în contact cu peste 250.000 de persoane care se confruntă cu diferite niveluri de îndatorare și cu diferite situații financiare. Este important pentru noi să respectăm și să ne străduim să înțelegem fiecare situație individuală. Suntem conduși de cele patru valori de bază - Empatie, Etică, Dedicaere și Soluții și am stabilit linii directoare stricte pentru a ne asigura că angajații Intrum tratează pe toată lumea în conformitate cu aceste valori.

Ca parte a acestor eforturi, am elaborat un set detaliat de linii directoare, Instrucțiunea Privind Tratarea Echitabilă a Consumatorilor, care se aplică în toate operațiunile noastre.  Aceasta se bazează pe 10 principii cheie pentru servicii etice și responsabile de colectare a creanțelor. Acestea sunt principii solide care, în opinia noastră, ar trebui să constituie un standard pentru industria noastră.

10 principii pentru practici etice și sănătoase în colectarea creanțelor

 

  1. Serviciile de colectare datorii trebuie să se desfășoare în permanență, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, conduita și cerințele pieței locale aplicabile la nivel național.
  2. Serviciile de colectare creanțe trebuie să se desfășoare cu integritate și confidențialitate, asigurându-se că orice informație furnizată de persoanele fizice este respectată și tratată cu cea mai mare atenție.
  3. Serviciile de colectare creanțe trebuie să fie efectuate cu atenția cuvenită, cu competențe profesionale și cu diligență.
  4. Atunci când se desfășoară activități de colectare creanțe consumatorii, persoane fizice și juridice deopotrivă, trebuie sa fie tratați în mod echitabil și să li respecte viața privată.
  5. Companiile de colectare creanțe trebuie să se asigure că atât costurile, comisioanele, cât și ratele dobânzilor pentru consumatori sunt legale, rezonabile și proporționale cu creanța.
  6. Companiile de colectare creanțe trebuie să acorde atenția cuvenită nevoilor de informare ale consumatorilor și să se asigure că toți angajații care intră în contact cu aceștia sunt instruiți să comunice informațiile într-un mod clar și corect. 
  7. Companiile de colectare creanțe trebuie să gestioneze conflictele de interese în mod deschis, corect și etic.
  8. Companiile de colectare creanțe trebuie să aibă grijă să asigure caracterul adecvat al consultanței, (în țările în care este permisă acordarea de consultanță).
  9. Companiile de colectare creanțe trebuie să organizeze o protecție adecvată pentru bunurile clienților atunci când sunt responsabili pentru acestea.
  10. Companiile de colectare creanțe trebuie să ia măsuri de precauție suplimentare pentru consumatorii vulnerabili. Factorii care determină o vulnerabilitate potențială includ starea de sănătate, evenimente majore de viață sau cunoștințe limitate în materie financiară. Consumatorii vulnerabili ar trebui să beneficieze de o atenție specială și să fie tratați de către angajați instruiți și, dacă este adecvat și posibil, să fie înaintați unei autorități relevante pentru sprijin.