Codul de Conduită

Codul de Conduită al Intrum oferă cadrul care guvernează toți angajații și practicile de afaceri care implică Intrum și filialele noastre.

Codul de Conduită constituie o parte substanțială a structurii de guvernanță corporativă  Intrum și este prezentat în detaliu în toate segmentele organizației, împreună cu alte recomandări, proceduri și informații privind modul de gestionare a anumitor situații.

Codul de Conduită afirmă angajamentul nostru de lungă durată privind respectarea legilor și a reglementărilor, dar și de a ne desfășura activitatea în conformitate cu misiunea noastră principală: aceea de a ajuta companiile să prospere prin grija față de consumatorii lor. Această misiune este ghidată de contribuția noastră pentru dezvoltarea sustenabilă, precum și de valorile noastre puternice: Empatie, Etică, Dedicare și Soluții.

Integrarea Codului de Conduită în operațiunile noastre

Ne așteptăm ca toți cei implicați în compania noastră, de la angajații noștri, la contractori independenți, furnizori, agenții, consultanți, membri ai consiliului extern de administrație și alți reprezentanți, să își desfășoare activitatea în conformitate cu normele prevăzute în Codul de Conduită. Lucrăm cu clienți, parteneri de afaceri și furnizori care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile și reglementările, care vizează bune practici de afaceri și care mențin standarde etice ridicate. De asemenea, toți angajații noștri parcurg un program de formare privind Codul de Conduită.

Codul de Conduită este aprobat de Consiliul de Administrație. Echipa de Compliance este responsabilă de monitorizarea, controlul și revizuirea anuală a politicii, asigurându-se că încălcările sau incidentele semnificative sunt imediat transmise Directorului General și Consiliului de Administrație.

Raportarea încălcării Codului de Conduită

Angajații noștri au responsabilitatea să raporteze orice abatere cunoscută sau suspectată în conformitate cu Codul nostru de Conduită și cu politicile aferente. Tratăm orice raport în mod confidențial, iar mențiunile pot fi făcute în mod anonim folosind serviciul nostru multilingv de asistență telefonică și web multilingv.

Codul nostru de conduită oferă liniii directoare valoroase pentru a activa în lumea gestionării creanțelor și a serviciilor financiare. Acesta conține viziunea unei companii care își asumă rolul de lider în crearea unei economii mai bune, în care companiile și persoanele fizice pot oferi și primi credite în condiții de siguranță și securitate. O companie care este formată din mii de indivizi. De noi toți. Împreună
Andres Rubio, CEO și Președinte, Intrum