Termeni și condiții

Informațiile conținute de acest website și informațiile despre companiile relaționate cu Intrum sunt furnizate doar în scopuri informative cu privire la Intrum, filialele, partenerii săi și serviciile pe care le oferă. Acestea nu constituie o ofertă de vânzare a bunurilor sau serviciilor și nici nu trebuie să fie invocată în legătura cu deciziile de investiție.

Site-ul www.intrum.ro este site-ul oficial al societății INTRUM ROMÂNIA SA și este, împreună cu întreg conținutul său şi materialele incluse în acesta, proprietatea sus-zisei entități.

Site-ul Intrum România este un portal web de prezentare a serviciilor societății, conținând de asemenea informații importante și utile cu privire la activitatea de colectare a creanțelor, la drepturile și obligațiile debitorilor, la îndeplinirea de către Intrum România a dispozițiilor legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal etc.

Intrum România deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor conținute în site, precum și asupra mărcilor, logo-urilor sau sloganelor cuprinse în acesta. Drepturile Intrum România sunt protejate potrivit legislației române și europene privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Orice reproducere, copiere, distribuire, publicare sau utilizare neautorizata de către Intrum România, indiferent de formă în care aceasta se manifestă şi indiferent de persoana care o săvârşește fără a avea acordul prealabil al Intrum România este strict interzisă şi se pedepsește conform legii.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului doar în scop privat, pentru a lua la cunoștință informațiile conținute pe site sau pentru a uza de facilitățile puse la dispoziție de către acesta, în măsură în care fac parte din categoriile de destinatari ale acestor facilități. Este interzisă și se sancționează conform legii îndepărtarea, adăugarea sau alterarea conținutului site-ului, materialelor conținute de acesta, a mărcilor, logo – urilor sloganelor etc. De asemenea, se interzice și se sancționează conform legii modificarea, publicarea, transmiterea, sau retransmiterea materialelor, mărcilor, logo-urilor, sloganurilor conținute de site, precum și a altor materiale, slogane, mărci sau logo-uri realizate prin utilizarea materialelor cuprinse în conținutul site-ului.

Intrum România are dreptul, fără a putea fi ținut răspunzător față de nicio persoană care s-ar considera îndreptățită să pretindă atragerea unei asemenea răspunderi, de a suspenda, modifica, adăugă sau șterge în orice moment porțiuni din conținutului site-ului, materiale, logo-uri, mărci, sloganuri etc. Totodată, Intrum România va putea restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al site-ului. Este posibil ca accesul utilizatorilor la anumite facilități oferite de site să fie condiționat de înregistrarea cu anumite date de identificare și parolă. Recomandăm utilizatorilor înregistrați să ia toate măsurile pentru protejarea parolei și să nu dezvăluie nimănui această parolă. Intrum România nu va solicita niciodată parola conturilor utilizatorilor prin mesaje adresate prin poștă electronică sau telefon. Intrum România este exonerat de orice răspundere în situația în care conținutul informațiilor aflate în contul utilizatorului înregistrat este accesat de persoane neautorizate. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Intrum România ia toate măsurile pentru protecția și securitatea conținutului site-ului, însă accesarea neautorizată care depășește barierele de securitate în mod rezonabil impuse de Intrum România este strict responsabilitatea autorului acestei accesări. Site-ul Intrum România poate conține trimiteri la pagini externe, fie pentru a ușura accesul la informații complete și corecte pentru utilizatori, fie în temeiul unei obligații care îi revine în temeiul legii. Intrum România nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau si nici nu raspunde in situatia in care aceste pagini nu pot fi accesate de catre utilizatori din motive care nu tin de Intrum Romania.

Intrum România nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său și nici nu răspunde în situația în care aceste pagini nu pot fi accesate de către utilizatori din motive care nu țin de Intrum România.

Site-ul Intrum România are caracter informativ pentru utilizatorii săi.

În niciun caz Intrum România nu va răspunde pentru eventuale inadvertențe cu privire la informațiile prezentate în site. Informațiile complete, corecte și detaliate se pot obține de către utilizatori prin abordarea directă a Intrum România, conform coordonatelor conținute în rubrica Contact din cuprinsul site-ului.

Reclamațiile, sugestiile sau sesizările privitoare la site și utilizarea acestuia se vor realiza în formă scrisă, conform coordonatelor conținute la secţiunea Contact din acest site. Reclamațiile, sugestiile sau sesizările care nu cuprind cel puțin numele şi prenumele petiționarului, una sau mai multe coordonate de contact și o scurtă descriere a problemei întâmpinate nu vor fi luate în considerare.

Utilizarea acestui site și a informațiilor conținute în secțiunile sale, precum și a facilităților puse la dispoziție pe site presupune acordul implicit al utilizatorului cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor prezente, al căror conținut poate fi modificat oricând de către Intrum România. Modificarea devine efectivă în momentul publicării pe site.