Politica de confidențialitate - Consumatori

Intrum respectă viață privată a tuturor persoanelor vizate cu care este în contact, indiferent dacă procesarea datelor se realizează în nume propriu sau în numele și pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca dumneavoastră să înțelegeți ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum și care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate. De aceea, vă îndemnăm să lecturaţi prezența Politică de Confidențialitate, care vă va oferi mai multe informații referitoare la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Intrum.

Politica de confidențialitate

De ce avem acces și de ce procesăm datele dumneavoastră?

Conform prevederilor contractului inițial, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către terțe părți, în scop de colectare, în situația în care obligațiile de plată nu au fost respectate. În acest caz, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către Intrum în scop de colectare, dacă am achiziţionat debitul dumneavoastră şi vom colecta restanța ori am fost mandatați să colectăm sau să prestăm alte servicii conform obiectului nostru de activitate. Pentru a putea presta aceste servicii ne-au fost furnizate şi vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă avem temei legal să o facem. Activitatea de colectare este o activitate de interes public şi avem astfel interes legitim să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atâta timp cât cazul dumneavoastră ne-a fost atribuit în mod legal pentru colectare. Aceasta înseamnă că avem dreptul legal de a procesa datele dumneavoastră cu caracter personal fără acordul dumneavoastră prealabil. Pe baza interesului nostru legitim, putem efectua şi activități de scoring pentru a asigura un serviciu eficient şi conformarea la bunele practici de colectare, de completare a datelor din diferite surse (Ex: alte cazuri pe care le avem împotriva dumneavoastră, registre publice), de verificare a corectitudinii datelor prelucrate, precum și transmite datele dumneavoastră către terțe părți, precum autorități publice, afiliati, alte entități publice sau private cu rol în procesul de colectare sau în activitatea noastră în general. Vă rugăm să folosiți informațiile de contact de mai jos, dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care am evaluat interesul nostru legitim. Datele dumneavoastră vor fi păstrate securizat, în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

Nu vă vom cere consimțământul la prelucrare nici în ceea ce privește serviciile noastre de achiziție de creanțe. Atunci când achiziţionăm debitul dumneavoastră de la contractantul inițial, primim date pseudonimizate sau anonimizate în cadrul procedurilor de vânzare şi utilizăm informații statistice şi financiare pseudonimizate pe care le deținem pentru a estima performanţa portofoliilor. Atunci când debitul a fost achiziţionat, devenim noul dumneavoastră creditor. Când colectăm debitul dumneavoastră, o facem pentru ca dumneavoastră să aduceţi la îndeplinire obligația contractuală, astfel încât procesăm datele dumneavoastră pe bază interesului nostru legitim.

Intrum poate achiziționa portofoliul care conține datoria dumneavoastră prin intermediul uneia dintre companiile noastre de investiții, dar colectarea datoriei este externalizată către noi, așa cum am informat în notificările transmise. Ambele companii vor acționa în calitate de operatori independenți ai datelor dumneavoastră personale, astfel cum operatorii de date sunt definiți în legislația aplicabilă privind protecția datelor. Entitatea care a achiziţionat creanța a externalizat tratarea oricăror solicitări și notificări către noi, iar acestea vor fi tratate în conformitate cu principiile din această politică de confidențialitate.

Dupa închiderea cazurilor in procesul de colectare vom pastra datele dumneavoastră pentru o perioadă limitată de timp, în conformitate cu obligațiile legale ce ne revin (conform legislației financiar contabile, celei de protecția consumatorului si celei privind prevenirea și combaterea spălării banilor), precum și în baza interesului nostru legitim (aparare în justiție, identificare, alocare și procesare plăți). În acest caz, prelucrarea se realizează cu respectarea principiului minimizării, în sensul ca operațiunile de prelucrare sunt limitate, accesul este de asemenea limitat și numai pe baze justificate.

Totodată, în vederea îmbunătățirii calității interacțiunii cu consumatorii, precum și pentru evaluarea activității reprezentanților Intrum, putem prelucra datele dumneavoastră in cadrul unor sondaje de opinie pentru clienți. In acest context, datele dumneavoastra vor fi utilizate pentru: a administra sondajul, de exemplu, pentru a vă verifica identitatea și pentru a transmite remindere; a transmite sondajul prin email, SMS, telefon sau alt canal de comunicare; a primi opinia și feedback-ul dvs. cu privire la un serviciu, o interacțiune sau o anumită tranzacție furnizată de Intrum; a analiza opinia și feedback-ul dvs. si a implementa pe baza acestora soluții in vederea îmbunătățirii relației noastre cu dvs. In acest caz, prelucrăm datele cu caracter personal numai în baza consimțământului dumneavoastră. Participarea la sondaj este voluntară și nu vom prelucra datele dumneavoastră in acest scop decât in baza consimțământului acordat la momentul interacțiunii cu Intrum. Consimțământul poate fi retras oricând, apelând la oricare din canalele de comunicare indicate în prezentul document.

Ce date cu caracter personal procesați și de ce?

Deținem informațiile necesare soluționării cazului dumneavoastră. Pentru a putea comunica cu dumneavoastră și pentru a asigura o identificare sigură și reală, ne sunt necesare numele, CNP-ul, data nașterii și detaliile de contact precum adresă, număr de telefon și e-mail.

Pentru a evalua posibilitățile dumneavoastră de plată, pentru a realiza analiza de risc și managementul riscului, pentru a întocmi planuri de plată și a urmări îndeplinirea lor, deținem de asemenea și informații financiare precum istoricul de plată, detalii cu privire la restanța, istoricul creditului, informații despre sumele datorate, venituri, bunuri, credite etc.

Pentru a vă înțelege mai bine situația specifică și pentru a adopta decizii informate cu privire la debitul dumneavoastră, deținem de asemenea și motivele care au determinat neplata. Ex (în funcție de ceea ce ne-ați comunicat): situație personală sau de familie, chestiuni legate de locul de muncă etc.

Datele cu caracter personal pe care le deținem ne sunt de asemenea necesare pentru a putea intenta sau a ne apăra în procese în justiție, ori să obținem executarea silită. De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru a oferi și dezvolta servicii eficiente și pentru a realiza bune practici de colectare (ex: prin activități de scoring bazate pe informații istorice, prin înregistrarea apelurilor în vederea instruirii personalului și în vederea documentării şi respectării drepturilor dumneavoastră). Pentru securitatea angajaților și vizitatorilor noștri, precum și pentru a păstra datele dumneavoastră sigure, folosim de asemenea camere de supraveghere video în anumite locații din sediul nostru, marcate ca atare. Cu excepția situației în care avem obligația legală să păstrăm aceste înregistrări, le vom șterge după o perioadă scurtă de timp.

Avem obligația de a comunica datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când suntem auditați, verificați sau inspectați de autorități și de asemenea pentru a monitoriza și preveni frauda, spălarea banilor şi alte activități infracţionale.

Permitem accesul sau transmitem datele dumneavoastră către terțe părți, furnizori sau subcontractori aprobați, cu asigurarea tuturor garanțiilor de securitate și numai în scopul pentru care prelucrăm aceste date.

Ca parte a responsabilității noastre corporative şi conform rolului pe care îl avem în scocietate, putem furniza statistici anonime, scorecards şi analize, unde datele dumneavoastră pot fi utilizate ca bază. Aceste analize anonime pot fi folosite ca parte a evaluărilor generale de risc şi a evaluărilor de credit, de către noi sau clienţii noştri.

În cadrul investițiilor noastre, putem procesa și datele dumneavoastră personale pentru a face evaluări ale creanțelor dumneavoastră sau ale unui portofoliu care include creanțele dumneavoastră și de asemenea pentru a vinde, transfera sau constitu garanții asupra debitelor dumneavoastră și pentru a efectua analize statistice sau modelare.

Informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră pot fi anonimizate și utilizate pentru dezvoltarea afacerii noastre. Cu toate acestea, atunci când este necesar să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră în contextul  testării dezvoltărilor și modificărilor din sistemele noastre IT, datele dumneavoastră ar putea fi folosite integral.

Dacă nu a fost altfel agreat cu dumneavoastră sau dacă nu este necesar pentru exercitarea sau apărarea în cadrul unei acțiuni în justiție, nu vom prelucra categorii speciale de date cu caracter personal (vedeți capitolul dedicat de mai jos).

In contextul realizarii sondajelor de opinie, Intrum poate folosi următoarele date personale pe care le detine: Nume; Adresă de e-mail, număr de telefon sau alte informații de comunicare; Preferințe de limbă. Totodata, în același context, Intrum poate colecta de la dvs. următoarele date personale: Răspunsurile dumneavoastră la întrebările din sondaj; Data și ora la care ați susținut sondajul sau ați trimis răspunsurile. Intrum poate colecta și utiliza următoarele informații din alte surse în legătură cu sondajul: Informații privind ultimele interacțiuni pe care le-ați avut cu Intrum, de ex. canalele de comunicare utilizate și motivul interacțiunii.

Procesați date cu caracter personal sensibile?

Dacă nu a fost altfel agreat cu dumneavoastră sau dacă nu este necesar pentru exercitarea sau apărarea în cadrul unei acțiuni în justiție, nu vom prelucra categorii speciale de date cu caracter personal (cunoscute și sub denumirea de „date personale sensibile”), precum: date care dezvăluie originea etnică și rasială, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, apartenență la sindicate sau date referitoare la sănătate, viața sexuală sau activitatea infracțională.

Ar putea totuși să fie în avantajul dumneavoastră să ne notificați cu privire la starea de sănătate, eventuale dizabilități și/sau alte aspecte referitoare la viață privată care ar putea avea o influență asupra posibilității de achitare a debitului restant. Acest lucru ne-ar putea permite să luăm măsuri rezonabile pentru soluţionarea situației dumneavoastră, respectiv să vă acordăm termene de grație, să vă acordăm răgazul necesar identificării de consultanţă independentă cu privire la debit, sau să renegociem angajamentele dumneavoastră de plată.

În situația în care ne furnizați date sensibile, Intrum va considera că v-ați dat consimțământul pentru procesarea acestora în scopul de a va sprijini în rezolvarea situației. Vă puteți retrage oricând acest consimţământ, transmiţând un e-mail la adresa dpo.ro@intrum.com.

Aceste informații vor fi folosite pentru a vă sprijini şi vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru acest scop, până când dumneavoastră ne veţi notifica asupra faptului că nu mai sunteţi de acord cu această procesare sau atât timp cât este necesar pentru exercitarea sau apărarea în cadrul unei acțiuni în justiție.

Sunt obligat să vă furnizez datele mele cu caracter personal?

Dumneavoastră nu sunteți obligat să ne furnizați date cu caracter personal. De fapt, majoritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm provin din alte surse, iar nu de la dumneavoastră (de exemplu de la creditorul dumneavoastră inițial sau din registre publice). Primim date de la partenerul dumneavoastră contractual inițial, care ne transmite cazul dumneavoastră și îmbogățim aceste date cu informații din surse publice, cazuri mai vechi pe care le gestionăm cu privire la dumneavoastră și diferite registre publice. În ceea ce priveste sondajele de opinie, participarea la acestea este opțională și nu vom prelucra datele dumneavoastră in acest scop decât in baza consimțământului acordat la momentul interacțiunii cu Intrum.

Cu toate acestea, puteți opta pentru a ne comunica date suplimentare. Aceste informații ne pot ajuta să administrăm cazul în favoarea dumneavoastră. De exemplu, puteți avea un motiv întemeiat pentru care nu ați efectuat plata, pe care ați dori să ni-l comunicați, sau, dacă agreăm un plan de plăţi pentru a vă ajută să vă lichidați debitul ați putea să ne furnizați anumite detalii pentru a face plățile rezonabile și potrivite situației dumneavoastră specifice.

Veţi transmite datele mele cu caracter personal către terți?

Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii, sub-contractorii sau afiliații noștri, care ne facilitează şi/sau prestează parte din activitățile ce alcătuiesc procesul de colectare (ex: servicii de printare şi expediere notificări, interogări de Carte Funciară, servicii IT, servicii arhivare, servicii back-office, servicii call center, servicii financiar-contabile, agenți de colectare pe teren, detectivi privați, reprezentare legală etc.). Totodată, putem transmite datele dumneavoastră către clienți (creditorul dumneavoastră actual sau inițial), instanțe de judecata, executori judecătorești sau autorități de stat. In contextul realizării sondajelor de opinie, informațiile pe care le procesăm despre dumneavoastră nu vor fi împărtășite cu nicio altă persoană decât responsabilul/responsabilii de caz și managerii acestora. Folosim furnizori de servicii pentru a ne ajuta în prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale in contextul sondajelor de opinie, respectiv platforme specializate in transmiterea, preluarea si interpretarea informațiilor relevante.

Angajații, colaboratorii și afiliații noștri vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, accesul este acordat numai dacă este necesar pentru îndeplinirea scopului prelucrării (colectarea creanței, identificarea plăților, îmbunătățirea serviciilor, crearea celor mai bune practici de colectare, stocarea conform obligațiilor legale) și dacă persoana și-a asumat obligația de confidențialitate.

Datele mele cu caracter personal vor fi transferate în alte state?

Având în vedere că suntem parte a Grupului Intrum, este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în alte state. Dacă vom face acest lucru, ne vom asigura că există implementate suficiente garanții pentru conformitate cu Regulamentul European Privind Protecția Datelor (GDPR).

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic Eurpoean (EEA). Totuși, în cazul activităților de colectare la nivel internațional, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către partenerii noștri din țările relevate. De asemenea, folosim prestatori de servicii pentru a stoca sau care ar putea accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, care ar putea fi rezidenți în afara EEA, inclusiv dar fără a se limită la Statele Unite ale Americii. Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara EEA fără a ne asigura că există suficiențe garanții pentru securitatea și protecția acestora. În acest scop, pentru a justifica transferul, ne vom asigura că fiecare dintre cei care primesc aceste date semnează Clauzele Standard EU, sau că statul al cărui rezidenți sunt asigură garanții adecvate protejării datelor conform legislației privind protecția datelor. Este posibil să dezvăluim informații și în afară teritoriilor menționate, în măsură în care este necesar pentru prevenirea fraudei sau dacă acest lucru ni se cere prin lege.

Pentru cât timp stocați datele mele cu caracter personal?

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului legitim pentru care au fost obținute, atât timp cât avem un interes legitim pentru a le deține (ex: in vederea colectarii creanței, pentru a asigura bune practici de colectare, pentru a ne putea apăra în cadrul proceselor în justiție etc). Suntem de asemenea obligați prin lege să păstrăm datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp dupa închiderea cazului, pentru protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor, pentru prevenirea și identificarea fraudei, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (5 ani) sau pentru audit financiar (10 ani sau potrivit normelor legale care reglementează această activitate). Totodata, putem prelucra datele dumneavoastră și pentru pentru scop statistic, caz în care vom păstra doar date anonimizate. Dupa expirarea termenelor de păstrare, putem reține și o parte din datele dumneavoastră personale, în formă agregată și anonimizata (care nu mai permite identificarea sau realizarea unei legaturi cu persoana dvs.) și le putem utiliza pentru scopuri statistice, de audit  și de investiții, precum și pentru dezvoltarea afacerii.

În perioada de după închiderea cazului, pe duratele de păstrare având ca temei îndeplinirea de obligații legale sau interesul legitim, datele sunt păstrate separat sub rezerva unor măsuri de securitate stricte şi cu drepturi de acces limitate.

In contextul realizării sondajelor de opinie, vom șterge sau anonimiza informațiile colectate în sondaj atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate, respectiv: Odată ce sondajul a fost efectuat și răspunsurile pe care le-ați oferit sunt revizuite; Odată ce vă retrageți consimțământul.

În ceea ce privește back-up–urile realizate, vom şterge datele dumneavoastră din acestea, însă numai la momentul reutilizării copiilor pe bandă magnetică, conform politicii noastre cu privire la back-ups. Datele marcate pentru ştergere vor fi complet distruse.

Voi fi subiect al unui proces automat de luare a deciziilor?

Ca parte a procesului de colectare, Intrum poate utiliza scoring cu privire la cazuri. Acest lucru  ar putea fi necesar pentru optimizarea serviciului de colectare și pentru gestionarea cazului dumneavoastră într-o manieră eficientă și fără întârzieri. Este de asemenea necesar pentru asigurarea conformității cu bunele practici de colectare și pentru a evita contactarea dumneavoastră fără a fi necesar.

Scoringul este realizat prin mijloace automate, putându-ne indica modalitatea în care să gestionăm cazul dumneavoastră, decizând, de exemplu, dacă este probabil ca dumneavoastră să plătiți debitul amiabil sau dacă ar trebui să transmitem cazul dumneavoastră pentru recuperare în justiție. Nu considerăm că scoringul astfel cum a fost descris ca fiind o modalitate automată de a lua decizii (în sensul în care aceasta este definită de legislația europeană privind protecția datelor), atâta timp cât nu produce efecte juridice care să vă afecteze în mod semnificativ, neafectându-vă drepturile și obligațiile provenite din contractul inițial.

În principiu nu veți primi informații despre punctajul individual care a fost acordat cazului dumneavoastră, însă dacă apreciați că am gestionat eronat cazul din cauza acestui punctaj ne puteți solicita să reconsiderăm acest punctaj prin intervenție umană.

Ce drepturi am?

Este important să înțelegeti ca datele cu caracter personal pe care le procesăm sunt datele dumneavoastră și noi ne dorim să fiți confortabil cu acest lucru. Cu toate că nu avem nevoie de permisiunea dumneavoastră pentru a procesa aceste date decât în anumite situații limitate (ex. in contextul sondajelor de opinie), aveți o serie de drepturi referitor la procesare.

Drepturile dumneavoastră și ce înseamnă ele

Dreptul de acces

Puteți solicita informații despre modalitatea în care vă procesăm datele, inclusiv informații referitoare la:

De ce procesăm datele
Ce categorii de date procesăm
Către cine transmitem datele
Cât timp stocăm datele sau criteriile pentru determinarea perioadei de stocare
Ce drepturi aveți
De unde am primit datele (dacă nu le-am primit direct de la dumneavoastră)
Dacă procesarea include adoptarea automată de decizii (profiling)
Dacă datele au fost transferate într-un stat din afara EEA, cum se asigură protecția acestora
Toate informatiile de mai sus sunt disponibile în cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate. Puteți de asemenea solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm. Copii suplimentare se pot oferi contra cost.

Dreptul la rectificare

Este important să avem informații corecte despre dumneavoastră și vă îndemnăm să ne comunicați dacă oricare din aceste date sunt incorecte (ex: dacă v-ați schimbat numele sau dacă v-ați mutat). Dacă vom colecta informații actualizate despre dvs. din alte surse (de ex. registre publice, autorități) vă vom înștiința cu privire la rectificarile efectuate.

Dreptul de a fi uitat

Dacă datele dumneavoastra sunt procesate nelegal ne puteți solicita să le ștergem.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Din momentul în care ați cerut rectificarea datelor dumneavoastră, sau dacă ați obiectat cu privire la procesare și până vom putea să investigăm situația sau să confirmăm acuratețea datelor dumneavoastră (sau să le rectificăm conform instrucțiunilor), sunteți îndreptăţit să solicitați restricţionarea procesării. Aceasta înseamnă că pe toată durata restricționării noi vom putea prelucra datele (cu excepția operațiunii de stocare) numai pe bază consimţământului dumneavoastră, dacă este necesar într-o acţiune în justiție, pentru a proteja interesele altor persoane sau dacă există un interes public important în procesare.

Puteți totodată să solicitați restricționarea prelucrării dacă aceasta este nelegală însă nu doriți ștergerea datelor.

Dreptul de opoziție

Dacă apreciați că nu avem dreptul de a procesa datele dumneavoastră, sau dacă doriți ca o decizie automată să fie reconsiderată, vă puteţi opune procesării. În astfel de situații, vom putea continua prelucrarea dacă putem prezenta motive convigătoare, depășind drepturile, interesele și libertățile dumneavoastră. Cu toate acestea, vom putea întotdeauna continua prelucrarea dacă este necesar pentru exercitarea sau apărarea într-o acțiune în justiție.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți posibilitatea să solicitați ca datele cu caracter personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat pe scară largă şi electronic. De asemenea, aveţi dreptul să solicitați transferul acestor informații către un alt operator.

Retragerea consimțământului

Intrum nu își bazează procesările de date pe consimţământ. Cu toate acestea, având în vedere că unele activităţi de procesare ar putea fi bazate pe consimţământ (de ex. prelucrarea în contextul realizării sondajelor de opinie), aveți dreptul să retrageți acest consimţământ, caz în care vom înceta să realizăm activităţile de procesare care au la bază acest temei legal. 

Cum pot formula o sesizare cu privire la utilizarea datelor și cum îmi pot exercita drepturile?

Dacă doriți să formulați o plângere cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, sau să vă exercitati oricare din drepturile descrise mai sus, puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor, iar acesta va investiga cele semnalate.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresade corespondenta a Intrum, din Bucuresti, Str. Dinu Vintila, nr. 11, et. 2, sau la adresa de e-mail dpo.ro@intrum.com

Dacă răspunsul nostru nu vă mulțumește, sau dacă apreciați că procesăm datele dumneavoastră nelegal sau fără drept, vă puteți adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi mai multe informații despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și despre procedurile de petiționare ale acesteia la adresa www.dataprotection.ro. Totodată, aveți dreptul de a exercita acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în privința datelor cu caracter personal au fost încălcate ca urmare a prelucrării acestora fără a se respecta prevederile GDPR.

Dacă aveți întrebări cu privire la modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta prin intermediul Responsabilului cu protecția datelor (dpo.ro@intrum.com).