Agenții MFM București

Aici puteti achita datoria administrata de Intrum România SA- Scanați codul de bare din scrisoarea primită la orice punct MFM - Raiffeisen.
Denumire agentie/locatie Adresa Localitate
Agentia Floreasca City Center Calea Floreasca, nr. 246D, sector 1 Bucuresti
Agentia Feeria (Baneasa Shopping City) Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1 Bucuresti
JW Marriott Bucharest Grand Hotel Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5 Bucuresti
Agentia Bucuresti Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5, sector 1 Bucuresti
Agentia Selgros Baneasa Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 55-65 Bucuresti
Agentia Cora Lujerului Blvd. Iuliu Maniu nr. 19 Bucuresti
Agentia Unirea Blvd. Bratianu nr. 39 Bucuresti
Agentia Cora Vergului Str. Vergului nr. 20 Bucuresti
Liberty Center Sos. Progresului, nr.151-171, unitatea nr.1.26, sector 5 Bucuresti
Agentia Crangasi Calea Crangasi, nr 12, sect 6 Bucuresti
Agentia Obregia B-dul Alexandru Obregia, nr.7A, bl128, sect 4 Bucuresti
Agentia Lujerului B-dul Iuliu Maniu nr.16 bloc 14 Bucuresti
Mega Mall Blvd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2 Bucuresti
Agentia Apusului Str. Iuliu Maniu, nr.73, bl C3, sect 6 Bucuresti
Agentia Colentina 1 Sos Colentina, nr. 426-426A Bucuresti
Agentia Sebastian Str.Calea 13 Septembrie, nr.221-225, sect 5 Bucuresti
Agentia Drumul Taberei Str. Drumul Taberei, nr.94, Bl 519, sector 6 Bucuresti
Selgros Berceni Strada Turnu Măgurele 92-108 Bucuresti
Ag.Brancoveanu Sos Oltenitei nr.56, bl.11C, sect 4 Bucuresti
Ag.Grivita Calea Grivitei nr.163, sect 1 Bucuresti
Ag.Bucuresti Mall Calea Vitan nr. 58, parter, zona A, sector 3 Bucuresti
Ag.Dorobanti Pta. Dorobanti nr.1, sect 1 Bucuresti
MFM Titan Mall Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A, sector 3 Bucuresti
MFM Promenada Mall Calea Floreasca nr. 175, sector 1, subsol Bucuresti
Ag. Toporasi Sos. Giurgiului nr. 131 Bucuresti
Ag. Calea Mosilor PF Calea Mosilor, nr. 225, bl. 33-35, sector 2 Bucuresti
Ag. Cotroceni (mall) Bdul Vasile Milea nr. 4,unitate nr. C128, Centrul Comercial Afi Palace Cotroceni Bucuresti
Ag. Pipera Bdul. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2 Bucuresti
Ag. Piata Presei P-ta Presei Libere, nr. 3-5, cladirea City Gate, Turnul de Nord, Sector 1 Bucuresti
Ag. Pantelimon Sos. Pantelimon, nr. 300, Sector 2 Bucuresti
MFM Valea Cascadelor Selgros Str. Valea Cascadelor, Nr. 26 B, Sector 6 Bucuresti
Ag.Dristor B-dul. Camil Ressu, Nr. 2, Bloc R1, Sector 3 Bucuresti
Ag. Sun Plaza Calea Văcăresti nr. 391, Sector 4 Bucuresti
Ag. Veranda Mall Strada Ziduri Moși 23, Sector 2 Bucuresti
Ag. Vitan Pta Alba Iulia nr.1, sect 3 Bucuresti
Ag. 13 Septembrie Calea 13 Septembrie, Nr. 107-109, bloc 103, Sector 5 Bucuresti
Ag. Domenii Bdul Ion Mihalache, Nr 187, Bl 4, Et P+S, Ap Sp Com dreapta, Sector 1 Bucuresti
Ag. Iancului Sos Iancului nr.2, bl 113C Bucuresti
Ag. Colentina Sos. Colentina, nr. 24, Sector 2 Bucuresti
Ag. Victoria Calea Victoriei, Nr. 21, Sector 3, corp B Bucuresti
Ag. Cotroceni (mall) Bdul Vasile Milea nr. 4,unitate nr. C128, Centrul Comercial Afi Palace Cotroceni Bucuresti
Ag. Titan Bld. Nicolae Grigorescu, nr. 53, Ca 13, Sector 3 Bucuresti
Ag. Rahova Str. Calea Rahovei, nr. 327, bloc 11, Sector 5 Bucuresti
Ag. Decebal Bd. Decebal nr. 16, bl. S5, sc. Tronson II si III, cod postal 030968, Bucuresti Bucuresti
Ag. Piata Amzei Piata Amzei, nr. 19, Sector 1 Bucuresti
Ag. Vergului (Cora) Sos Vergului, Nr. 20, Sector 2 Bucuresti
MFM Park Lake Strada Liviu Rebreanu 4, București Bucuresti
Ag. Perla Sos. Stefan cel Mare, Nr. 1-3, Sector 1 Bucuresti